تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - «جوجه آقا» در گذشت


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

خبر را که بهم دادند جا خوردم ، حسابی جا خوردم. دیگر حالم دست خودم نبود سرم سنگینی می کرد قلبم داشت له می شد ، دلم سنگینی می کرد و بغض راه گلویم را بسته بود. آخر مگر می توانستم باور کنم او دیگر در میان ما نیست اویی که تازه شناخته بودمش و می خواستم به او نزدیک تر شوم ولی حالا او پر کشیده و من جدا از او بر زمین مانده ام.

آشنایی من با او از مجله «یادآور ویژه جلال» آغاز شد و در ماهنامه داستان عمیق تر شد . بیش از همه چیز از بیان بی باکانه و روشن و زلالش خوشم آمد ، اگر می خواست حرفی را بیان کند ، بیانش می کرد رک و راست و گرفتار فامیل بازی های مرسوم جماعت نویسنده نمی شد. او کوهی از تجربه بود در هر زمینه ای که فکرش را بکنید نویسنده بود ، ایران گرد و جهان گرد بود خودش می گفت:«تمام آمریکا را پای پیاده گشته ام »، در بطن مهمترین حوادثی که تاریخ معاصر ما را شکل داده اند حضور داشت و ...

حالا خبر رحلتش او یعنی سید محمود گلابدره ای را به من داده اند ، راه گلویم دیگر بسته شده است انگار به کمی خلوت کردن نیاز دارم.


نوشته شده در پنجشنبه 16 شهریور 1391 ساعت 02:17 ب.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::