تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - برای مرعشی گریه می كنم


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

پدر روحانی شهید محمدعلی ملك شاهكویی فرمودند:
بعد از شهادت محمد با دایی شهید به قم رفتیم تا كتاب های شهید را به خانه بیاوریم. به قم كه رسیدیم و كتاب ها را دیدیم، متوجه شدیم كه محمد كتاب خانه ی بزرگی دارد و گفتیم برویم از آیت الله مرعشی نجفی كسب تكلیف كنیم. خدمت آن بزرگوار رسیدیم و به او گفتم كه پسرم كتاب خانه ی بزرگی دارد تكلیف چیست؟
آیت الله مرعشی فرمودند: دیگر پسرتان درس نمی خواند؟
فرمودم: ایشان شهید شده است.
در این لحظه آیت الله مرعشی شروع به گریه كردند و من ناراحت شده و به او فرمودم:
اگر می دانستم كه ناراحت می شوید نمی گفتم كه پسرم شهید شده است.

آیت الله مرعشی در جوابم فرمودند: من برای پسرت گریه نمی كنم. برای مرعشی گریه می كنم كه هشتاد سال دود چراغ خورده است. پسر تو شهید شده و من زیر لحاف می خوابم.

نوشته شده در یکشنبه 2 مهر 1391 ساعت 01:00 ق.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::