تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - افتخار نگهبانی


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

به یاد سردار شهید اسماعیل لجم اورک

 

وقتی که نیروهای رزمنده بدون اجازه یا بدون هماهنگی محل خدمت خود را ترك می كردند و یا هرگونه تخلفی از رزمنده ای سر می زد، آنها را از پست دادن محروم می كرد و فوراً دستور می داد تا نام او را از لوحه ی نگهبانی حذف کنند و به جای او نگهبانی می داد.

او معتقد بود فردی كه در جبهه ی اسلام نگهبانی می دهد، باید لیاقت این وظیفه را داشته باشد، این برای رزمندگان افتخار است كه در راه خدا به پاسداری مشغول باشند. رزمندگانی كه اینگونه تنبیه می شدند وقتی می دیدند كه فرمانده به جای آنها نگهبانی می دهد، بسیار شرمگین می شدند و مواظب حركات و رفتار بعدی خود بودند.

 


نوشته شده در شنبه 6 آبان 1391 ساعت 03:36 ب.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::