تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - عمق ارزش مجلسهاى عزادارى، كم معلوم شده است


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

امام خمینی :
آن مطلبى را كه راجع به آقایان خطبا عرض مى‏ كنم این است كه عمق این كارى را كه شما دارید و عمق ارزش مجلسهاى عزادارى، كم معلوم شده است و شاید پیش بعضى هیچ معلوم نشده است. اینكه در روایات ما براى یك قطره اشك براى مظلوم كربلا آنقدر ارزش قائلند، حتى براى تباكى - به صورت گریه درآمدن - ارزش قائلند، نه از باب این است كه سید مظلومان احتیاج به این كار دارد و نه آن است كه فقط براى ثواب بردن شما و مستمعین شما باشد. گرچه همه ثوابها هست، لكن چرا این ثواب براى این مجالس عزا آنقدر عظیم قرار داده شده است، و چرا خداوند تبارك و تعالى براى اشك و حتى یك قطره اشك و حتى تباكى آنقدر ثواب داده است؟ كم كم مساله از دید سیاسى‏ اش معلوم مى‏ شود و ان شاء اللَّه بعدها بیشتر معلوم مى‏ شود. اینكه براى عزادارى، براى مجالس عزا، براى نوحه خوانى، براى اینها، این همه ثواب داده شده است، علاوه بر آن امور عبادیش و روحانیش، یك مساله مهم سیاسى در كار بوده است. آن روزى كه این روایات صادر شده است، روزى بوده است كه این فرقه ناجیه مبتلا بودند به حكومت اموى و بیشتر عباسى و یك جمعیت بسیار كمى، یك اقلیت كمى در مقابل قدرتهاى بزرگ در آن وقت، براى سازمان دادن به فعالیت سیاسى این اقلیت، یك راهى درست كردند كه این راه، خودش سازمانده است و آن، نقل از منابع وحى [است‏] به اینكه براى این مجالس اینقدر عظمت است و براى این اشكها آنقدر در دور و برِ این اشكها و عزاداریها، شیعیان با اقلیت آن وقت اجتماع مى‏ كردند و شاید بسیارى از آنها هم نمى‏ دانستند مطلب چه هست، ولى مطلب، سازماندهى به یك گروه اقلیت در مقابل آن اكثریتها [بود]. و در طول تاریخ، این مجالس عزا كه یك سازماندهى سرتاسرى [در] كشورها است، كشورهاى اسلامى است و در ایران كه مهد تشیع و اسلام و شیعه است، در مقابل حكومتهایى كه پیش مى‏ آمدند و بناى بر این داشتند كه اساس اسلام را از بین ببرند، اساس روحانیت را از بین ببرند، آن چیزى كه در مقابل آنها، آنها را مى‏ ترساند، این مجالس عزا و این دستجات بود.

نوشته شده در یکشنبه 19 آذر 1391 ساعت 01:00 ق.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::