تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - مثل هر روز


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

عنوان فیلم: مثل هر روز
نویسنده و کارگردان: سجاد شریفی
بازیگران: مجتبی حبیب اللهی
فیلمبرداری وصدا: امین کریمی
تدوین: محمد بویری
با تشکر از: محمدرضا خدیوی
تهیه کننده: انجمن شهید بهروز محمدی شهرستان ایذه - شهریور 1391

معرفی فیلم:
در این فیلم کوتاه نگاه متفاوت وظریفی از تنبلی یک انسان ودرواقع مقایسه آن بامورچه رابه تصویر کشیده ام .در این فیلم سعی شده است که بزرگی جسم را در اراده ی محرک دخیل ندانم بلکه بزرگی اراده است که جسم را به تلاش وکاری بزرگتر،وامی دارد . وقتی صحبت از این به میان می آید که کارهای بزرگ توسط انسانهای کوچک صورت نمی گیرد ،منظور از کوچکی ،کوچکی اراده است نه جسم .مورچه در این فیلم ،نماد تلاش است که در پی غذا می گردد وپس از چند ساعت تلاش ،تکه ای نان که از جسم آن بزرگتر است را پیدا می کند ،در اینجا مامورچه راپشت عدسی عینک می بینیم .مورچه ،از دید اشیاءروایت می شود وما آن را از حد واقعی بزرگتر می بینیم ودر این نما از فیلم ،صدای خوروپف با صدای تیک تاک ساعت که مانند موسیقی صدای پیش زمینه فیلم است درهم آمیخته اند.
نوشته شده در جمعه 1 دی 1391 ساعت 01:42 ب.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::