تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - 24 خرداد خلق حماسه ی بزرگی به عظمت حماسه های قبل


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

می گویند حکومتی که در ایران بر مسند قدرت تکیه دارد حقوق ملت که از مهمترین شان عدالت، آزادی و ... می باشد را رعایت نمی کنند. حکومت ایران بر پایه ی مردم سالاری (دموکراسی) به وجود نیامده بل بر پایه ی دیکتاتوری قدرتش را تشکیل داده است. انتخابات در ایران صرفاً یک نمایش از سوی دولتمردان است که مردم را بازیچه امیال خود قرار داده اند. از این رو حکومت ایران توسط مخالفان دیکتاتوری نامیده می شود، چون با رأی قاطع 98/2 درصدی مردم (تقریباً همه ی مردم) ملت حکومت مردم سالاری دینی (جمهوری اسلامی) را برای تعالی کشور برگزیدند. انتخابات به این سبب صحنه ی خواست های نامشروع دولتمردان می باشد چون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 85 درصد مردم منتخبشان برای اداره کشور را برگزیدند اما در همان زمان یا قبل تَرَش در آمریکا (مدعی مردم سالاری) و فرانسه (مهد دموکراسی) بین 40-60 درصد از مردم شان در انتخابات شرکت کرده بودند. مردم سالاری از دید مدعیان و در رأس شان آمریکا به این می باشد که برای رئیس جمهور شدن در  آمریکا باید یا جمهوری خواه باشی یا دموکرات، غیر این دو جناح باشی خواب رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا توهمی بیش نیست. اما در ایران نیازی نیست به جناحی متصل شد تا رئیس جمهور شد. رئیس جمهور در ایران از بین مردم بلند می شود، مستضعف و درد کشیده است، درد مردم را می فهمد اما در آمریکا چون متعلق به یکی از دو حزب است، قدرتمند و ثروتمند می باشد. آنجا مردم آزادند که بین دو گزینه یکی را انتخاب کنند. اینجا مردم در بند هستند که بین چند نفر یک نفر را منتخب خود کنند. عدالت در آنجا به این شکل معنا پیدا میکند که مردم پلاکاردهای ما 99 درصدیم را در مقابل شما یک درصد که حاکم بر جامعه هستید علم می کنند و از نظام سرمایه داری حمایت می کنند اما اینجا حضور در حماسه 9 دی نشانه ی تنفر از بی عدالتی این حکومت است. 

هر چه به ایام انتخابات نزدیک تر می شویم هجمه ی عظیم تبلیغاتی دشمنان بر این ملت بیشتر می شود طوری که با سناریوهای از قبل برنامه ریزی شده مثل جریان تقلب در انتخابات 88 و فتنه بعد از آن و سناریوی انتخابات آزادی که در این برهه از زمان مطرح کردند سعی بر این دارند که مردم در انتخابات شرکت نکنند یا لااقل در صورت شرکت به کاندیدی رأی دهند که مدنظر آنهاست. اما غافل از این هستند که ملت در این 34 سال گوش به امر ولی فقیه شان در حال خلق حماسه هستند و می روند تا در 24 خرداد حماسه ی بزرگی به عظمت حماسه های قبل از خود بیافرینند.

این نوشتار را با جمله ای از حضرت امام خامنه ای خطاب به دشمنان این ملت بالاخص آمریکا به پایان می برم:

این دشمنان بدانند، خواب برگشتن آمریکا به این مملکت یک خواب پریشان و غیرقابل تعبیر است.

05/02/1392 - 19:00

نوشته شده در جمعه 6 اردیبهشت 1392 ساعت 01:27 ق.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::