تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - سکوت!


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

تو جریان مناظرات تلویزیونی کاندیدای ریاست جمهوری که اگه اشتباه نکنم مناظره سوم بود آقای قالیباف داشتند صحبت می کردند که یکی از ترم آخری ها که ادعاش می شد - البته به قول یکی از دوستان حزب باد تشریف دارن - بلند شد و گفت:

بابا چیه هی دارن می گن ما جنگ رفتیم. خوب همه به جنگ رفتن. منم اگه بودم 8 سال می رفتم، نه 10 سال می رفتم.

بهش گفتم:

پس چرا آقای عارف به جنگ نرفتن؟

یه لحظه شوک بهش وارد شد و گفت:

خوب داشت درس می خوند برای بعد از جنگ.

بهش گفتم:

مگه دکتر چمران نفر اول فیزیک تو آمریکا نبود و بهش پیشنهاد آن چنانی ندادند؟

بعد این سوال که جوابی نداشت بده یکی از دوستان به شوخی گفت:

دکتر چمران درسش تموم شده بود برای همین اومد جنگ.

بعد از این ماجرا من تا آخرش سکوت کردم و چیزی نگفتم ولی اون تا آخرش یه ریز داشت حرف های نامربوط و بی اساس می زد.

02:15 بامداد 13/04/1392


نوشته شده در سه شنبه 18 تیر 1392 ساعت 02:08 ق.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::