تبلیغات
می جنگیم تا خط امام بماند. - فلسطین قلب تپنده


می جنگیم تا خط امام بماند.

تا شرک و کفر هست، مبارزه هست، و تا مبارزه هست، ما هستیم. امام خمینی ( ره )

قلم عاجز است از ترسیم جنایات صهیونیست ها بر صفحه ی دل و ما كه در زندان حقوق بشری این مستكبرین قرار داریم كاری جز دعا كردن برای برادران و خواهران مظلوم مون در فلسطین اشغالی نمی توانیم انجام دهیم.
فلسطین قلب تپنده ی اسلام كه مسئله ی اول و
آخر ما با ایادی شیطان هست در چنگال این جانیان حرام خوار قرار دارد و ما جز خون دل خوردن و دعا كردن كاری نمی توانیم انجام دهیم.
آن زمان كه آن پیر نظر كرده پیشنهاد تشكیل هسته های مقاومت اسلامی را داد اگر گوش مان را به ندایش ملكه می كردیم و از آن ظرفیت بزرگ جهان اسلام علیه مستكبرین استفاده می كردیم اكنون گرفتار بحران های عراق و سوریه و ... در سرزمین های اسلامی نمی شدیم.
ظرفیت بزرگی را امام مستضعفان جهان یادآوری كرد اما دشمن همان ظرفیت را علیه خودمان بكار گرفت و آنچه نباید می شد اتفاق افتاد و كشورهای اسلامی در گوشه ای از جهان اسلام به جان هم افتاده اند و در بغل گوش و چشممان هم فلسطین، این قلب تپنده ی اسلام و مستضعفین و آزادگان دنیا تحت تجاوز وحشیانه ی رژیم غاصب صهیونیست قرار گرفته و سردمداران مزدور دنیا كه دم از حقوق بشر می زنند نه تنها در قبال این جنایات موضع نگرفته بلكه به حمایت از این خون خواران زمان پرداخته اند و در این سو همچنان عده ای به دنبال گوشه چشمی از آمریكا برای اصلاح روابط خود هستند تا شاید بتوانند دوباره سر تعظیم در مقابل آنها فرود بیاورند و دوباره به نوكری شان در بیایند. عده ای در این سو موافق حذف بعضی شعارها و شعائر اسلامی و رابطه دوستانه به جانیان زمان خود هستن كه خدا خودش آنها را از خواب بیدار كند و ما را یاری دهد. انشاالله

نوشته شده در چهارشنبه 25 تیر 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط سعید قریشوندی (سین قاف) نظرات | |


قالبساز  :::مهرنگار بمدد بهاربیست:::